URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ORAZ SPRAWOWANIE USŁUGI NADZORU AUTORSKIEGO W RAMACH ZADANIA PN.„BUDOWA SIEDZIBY ARCHIWUM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”
symbol:NW-I-II.ZP.U.272.70.2020.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-12-18
data otwarcia ofert:2021-01-21
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:238
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/408799
Uwagi::Przedłużono termin składania i otwarcia ofert do dnia 9 lutego 2021 r.

Dokumentacja: