URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA DO PRZEPROWADZENIA BADANIA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA LATA 2020, 2021 I 2022
symbol:BF-II-WKB.ZP.U.272.74.2020.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-12-10
data otwarcia ofert:2020-12-18
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:125
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/405629

Dokumentacja: