URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP URZĄDZEŃ WIDEOKONFERENCYJNYCH DO SAL KONFERENCYJNYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ UMWM W WARSZAWIE
symbol:OR-AG-I .ZP.D.272.72.2020.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-12-04
data otwarcia ofert:2020-12-14
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:128
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/403300

Dokumentacja: