URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYKONANIE ZEWNĘTRZNEGO AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ DWUDZIESTU DWÓCH JEDNOSTEK MEDYCZNYCH - PARTNERÓW PROJEKTU W PROJEKCIE „E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2”
symbol:CG-P-III.ZP.U.272.69.2020.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-12-02
data otwarcia ofert:2021-01-05
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:237
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/402012

Dokumentacja: