URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA PAKIETU SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA DLA SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU „MAZOWIECKI PROGRAM PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DO NAUCZANIA ZDALNEGO” DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW RPO WM
symbol:ES-NR-IV.ZP.D.272.57.2020.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-10-16
data otwarcia ofert:2020-11-19
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:24
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/386821

Dokumentacja: