URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
symbol:ES-ZD.ZP.D.272.58.2020.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-10-15
data otwarcia ofert:2020-10-23
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:52
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/386579

Dokumentacja: