URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI OCENY ZEWNĘTRZNEJ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI PRAKTYKI ZAWODOWEJ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO OGŁOSZONYMI PRZEZ INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA) W BIURZE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
symbol:OR-D-VI.1721.6.2019.DH
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-10-14
data otwarcia ofert:2020-10-21
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:49

Dokumentacja: