URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYKONANIE I DOSTAWA PUBLIKACJI
symbol:RW.ZP.U.272.59.2020.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-10-13
data otwarcia ofert:2020-10-22
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:43
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/385722

Dokumentacja: