URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNEGO DORADZTWA TECHNICZNEGO W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2
symbol:CG-R-III.ZP.U.272.55.2020.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-10-09
data otwarcia ofert:2020-11-12
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:51
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/384503

Dokumentacja: