URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA, MONTAŻ I INSTALACJA SPRZĘTU TECHNICZNO-BIUROWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
symbol:OR-ZW-II.ZP.D.272.56.2020.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-10-02
data otwarcia ofert:2020-10-13
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:96
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/382706

Dokumentacja: