URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZEPROWADZENIE BADANIA PN. „EWALUACJA PODSUMOWUJĄCA DOTYCZĄCA SYSTEMU REALIZACJI RPO WM 2014-2020”
symbol:RF.ZP.U.272.53.2020.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-10-02
data otwarcia ofert:2020-11-04
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:47
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/382560

Dokumentacja: