URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH GŁOSOWYCH W TECHNOLOGII VOIP, TRANSMISJI DANYCH ORAZ DOSTĘPU DO INTERNETU DLA POTRZEB URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
symbol:OR-AG-I.ZP.U.272.54.2020.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-09-30
data otwarcia ofert:2020-11-02
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:46
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/381928

Dokumentacja: