URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTARCZENIE 476 SZTUK PODZIĘKOWAŃ, W FORMIE OPRAWIONEGO DYPLOMU, DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
symbol:RW-OW-I.614.8.2020.AK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-09-28
data otwarcia ofert:2020-10-01
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:74

Dokumentacja: