URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP I DOSTARCZENIE NAGRÓD RZECZOWYCH W RAMACH REALIZACJI XIII EDYCJI KONKURSU O LAUR MARSZAŁKA
symbol:RW-OW-I.0631.7.2019.KZ
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-09-25
data otwarcia ofert:2020-09-30
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:96

Dokumentacja: