URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY NA 2021 ROK
symbol:KP.PE. ZP.U.272.52.2020.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-09-24
data otwarcia ofert:2020-10-02
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:123
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/380358

Dokumentacja: