URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH WRAZ Z ROUTEREM MOBILNYM WIFI ZA POMOCĄ SIECI TELEFONII KOMÓRKOWEJ W TECHNOLOGII LTE W RAMACH PROJEKTU „MAZOWIECKI PROGRAM PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DO NAUCZANIA ZDALNEGO” DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW RPO WM NA LATA 2014-2020
symbol:ES-NR-IV.ZP.U.272.51.2020.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-09-23
data otwarcia ofert:2020-10-05
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:56
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/380135

Dokumentacja: