URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, URUCHOMIENIA, UTRZYMANIA, ZAMIESZCZANIA TREŚCI MERYTORYCZNYCH I OBSŁUGA SERWISOWA STRONY INTERNETOWEJ O CHARAKTERZE EDUKACYJNO-INFORMACYJNYM W ZAKRESIE PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PRZESZKOLENIE OSÓB W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA SYSTEMEM
symbol:ZD-Z-II.9040.1.2020.AK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-09-22
data otwarcia ofert:2020-09-29
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:289

Dokumentacja: