URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: SPORZĄDZENIE BAZY DANYCH DOTYCZĄCYCH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH I OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
symbol:PE-ZD-I.7121.23.2020.AJ
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-09-21
data otwarcia ofert:2020-09-28
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:139

Dokumentacja: