URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: KONTROLA I MONITORING REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA CYFRYZACJĘ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO (PZGIK) SZCZEBLA POWIATOWEGO W CELU ICH PUBLIKACJI, REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI” (PROJEKT ASI) – TURA VIII” DLA MIASTA OSTROŁĘKI
symbol:CG-R-IV.272.3.2020.ŁR
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-09-11
data otwarcia ofert:2020-09-23
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:86

Dokumentacja: