URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA I LICENCJI NA INFORMATYCZNY SYSTEM PRAWA POWSZECHNEGO – SYSTEM BAZY WIEDZY
symbol:OR-AG-I.ZP.D.272.49.2020.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-09-09
data otwarcia ofert:2020-09-17
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:62
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/376177

Dokumentacja: