URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW PT. „ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM” DLA KADRY KIEROWNICZEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
symbol:OR-KP-III.2403.68.2020.AW
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-09-08
data otwarcia ofert:2020-09-15
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:174

Dokumentacja: