URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA ZDALNYCH SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA ICH DO ZDALNEJ NAUKI ORAZ DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ W FORMIE ZDALNEJ
symbol:ES-NR-IV.ZP.U.272.50.2020.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-09-04
data otwarcia ofert:2020-09-10
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:107
Uwagi::postępowanie prowadzone w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych(in house)

Dokumentacja: