URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA OCENY ZEWNĘTRZNEJ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ORAZ USŁUGI DORADCZO-SZKOLENIOWEJ DLA PRACOWNIKÓW BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
symbol:OR-D-VI.1721.6.2019.DH
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-09-02
data otwarcia ofert:2020-09-21
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:81

Dokumentacja: