URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO WSPIERAJĄCEGO NAUKĘ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH WRAZ Z INSTRUKTAŻEM DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU „MAZOWIECKI PROGRAM PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DO NAUCZANIA ZDALNEGO” DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW RPO WM NA LATA 2014-2020
symbol:ES-NR-IV.ZP.D.272.48.2020.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-09-02
data otwarcia ofert:2020-10-07
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:177
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/374401

Dokumentacja: