URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZEPROWADZENIE BADANIA PN. „EWALUACJA DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 I USŁUG OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W RAMACH RPO WM 2014-2020”
symbol:RF.ZP.U.272.45.2020.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-08-26
data otwarcia ofert:2020-09-28
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:183
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/372896

Dokumentacja: