URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA ARTYKUŁÓW I SPRZĘTU SPORTOWEGO
symbol:ES-SE-IV.ZP.D.272.46.2020.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-08-21
data otwarcia ofert:2020-09-01
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:124
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/371978

Dokumentacja: