URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY NA 2021 ROK Z LOGO MAZOWSZA I LOGO KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH
symbol:RW-D-III. ZP.U.272.47.2020.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-08-20
data otwarcia ofert:2020-08-28
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:110
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/371808

Dokumentacja: