URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA WYDRUKOWANIA I DOSTAWY PUBLIKACJI „ODPOCZNIJ NA MAZOWSZU. PRZEWODNIK TURYSTYCZNY.”
symbol:KP-TP-II.0640.55.2020.US
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-08-20
data otwarcia ofert:2020-08-26
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:372

Dokumentacja: