URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA, MONTAŻ, INSTALACJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
symbol:OR-ZW-II.ZP.D.272.41.2020.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-08-05
data otwarcia ofert:2020-10-14
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:350
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/368631
Uwagi::Przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 14 października 2020 r.

Dokumentacja: