URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTÓW „ZINTEGROWANY ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO” ORAZ „MAZOWIECKI PROGRAM PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DO NAUCZANIA ZDALNEGO” DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WM NA LATA 2014-2020
symbol:ES-NR-IV.ZP.D.272.42.2020.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-08-05
data otwarcia ofert:2020-09-07
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:366
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/368573
Uwagi::Przedłużono termin składania i otwarcia ofert do 18 września 2020 r.

Dokumentacja: