URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH, KONFERENCYJNYCH I GABINETOWYCH
symbol:OR-ZW-II.OR-AG-I.ZP.D.272.39.2020.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-07-30
data otwarcia ofert:2020-08-11
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:225
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/367412
Uwagi::UWAGA: Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na 11 sierpnia 2020 r.

Dokumentacja: