URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA PRZEPROWADZENIA EWALUACJI EX ANTE PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA DO 2030 ROKU
symbol:RF-II-WSI.ZP.U.272.30.2020.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-07-08
data otwarcia ofert:2020-08-10
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:254
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/362276

Dokumentacja: