URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYKONANIE W 2020 R. AUDYTÓW ZEWNĘTRZNYCH DWUNASTU AKREDYTOWANYCH MAZOWIECKICH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU (IOB) ŚWIADCZĄCYCH PROROZWOJOWE USŁUGI DORADCZE O SPECJALISTYCZNYM CHARAKTERZE ORAZ OPRACOWANIE PROPOZYCJI PRZEBUDOWY SYSTEMU AKREDYTACJI MAZOWIECKICH IOB
symbol:RF-II-WWI.ZP.U.272.31.2020.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-07-06
data otwarcia ofert:2020-07-15
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:141
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/361598

Dokumentacja: