URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA "PORTALU MAZOWIECKICH BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH", TZW. FRONT-OFFICE WRAZ Z MODERNIZACJĄ I BUDOWĄ SYSTEMÓW BACK-OFFICE, E-USŁUGAMI ORAZ DOSTOSOWANIEM LUB BUDOWĄ NOWYCH STRON WWW DLA POSZCZEGÓLNYCH BIBLIOTEK I ICH FILII ORAZ PRZYGOTOWANIEM I ZASILENIEM TREŚCIĄ UTWORZONYCH STRON, SZKOLENIAMI ORAZ ASYSTĄ TECHNICZNĄ, W RAMACH PROJEKTU „INFORMATYZACJA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH NA MAZOWSZU”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020
symbol:CG-R-II.ZP.U.272.28.2020.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-07-03
data otwarcia ofert:2020-09-10
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:226
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/361167

Dokumentacja: