URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: SZKOLENIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHOROBY AIDS, DLA 800 LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW ODBYWAJĄCYCH STAŻ PODYPLOMOWY, ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2012 R. W SPRAWIE STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY (DZ. U. Z 2014 POZ. 474, Z PÓŹN. ZM.)
symbol:ZD-Z-I.9052.35.2020.AM
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-05-26
data otwarcia ofert:2020-05-29
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:42

Dokumentacja: