URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROMOCJI PROJEKTU PN. „ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”
symbol:NW-I-II.052.1.2020.MP
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-05-21
data otwarcia ofert:2020-05-28
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:611

Dokumentacja: