URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA PRODUKCJI CYKLU 21 ODCINKÓW AUDYCJI/NAGRAŃ RADIOWYCH W RAMACH KAMPANII PROMOCYJNEJ „WIEŚCI Z MAZOWSZA”
symbol:RW-D-III.0631.7.2020.MR
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-05-13
data otwarcia ofert:2020-05-25
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:262

Dokumentacja: