URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ZREALIZOWANIU: „CYFRYZACJI DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO SZCZEBLA POWIATOWEGO W CELU ICH PUBLIKACJI”, W RAMACH PROJEKTU „REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI” – PROJEKT ASI, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 – DLA POWIATÓW: OTWOCKIEGO, SZYDŁOWIECKIEGO, WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO, ZWOLEŃSKIEGO I MIASTA OSTROŁĘKI - TURA VIII.
symbol:CG-R-IV.ZP.U.272.21.2020.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-05-04
data otwarcia ofert:2020-06-16
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:185
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/341462
Uwagi::Przedłużono termin składania i otwarcia ofert na 16 czerwca 2020 r.

Dokumentacja: