URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH
symbol:OR-AG-II.2601.3.3.2020.DK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-04-28
data otwarcia ofert:2020-05-12
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:392

Dokumentacja: