URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYMIANA I PRZECHOWANIE SEZONOWE OPON/KÓŁ LATO/ZIMA 2020 R., DOSTAWA OŚMIU KOMPLETÓW OPON LETNICH WYPRODUKOWANYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2019 R., DO MIEJSCA WYMIANY NA PODSTAWIE PROTOKOŁU PRZEKAZANIA.
symbol:OR-AG-VI.2630.6.2020.RB
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-03-25
data otwarcia ofert:2020-04-03
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:216

Dokumentacja: