URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAKUP KOMPLEKSOWEJ USŁUGI ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI PRACY URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I DRUKAREK ORAZ JAKOŚCI WYDRUKÓW/KOPII WYKONYWANYCH PRZEZ TE URZĄDZENIA NA RZECZ WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
symbol:OR-D-IV.ZP.U.272.19.2020.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-03-24
data otwarcia ofert:2020-05-06
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:284
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/329473

Dokumentacja: