URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN NA LATA 2020 – 2022
symbol:OR-D-II.ZP.U.272.20.2020.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-03-24
data otwarcia ofert:2020-04-27
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:154
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/329512
Uwagi::Przedłużono termin składania i otwarcia ofert na 13 maja 2020 r.

Dokumentacja: