URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYKONANIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO
symbol:RW-OW-I.ZP.D.272.17.2020.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-03-13
data otwarcia ofert:2020-03-23
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:253
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/326560

Dokumentacja: