URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA NIEGAZOWANEJ WODY ŹRÓDLANEJ W BUTLACH O POJEMNOŚCI 18,9L (+/- 0,1L) ORAZ DZIERŻAWA ELEKTRYCZNYCH DYSTRYBUTORÓW DOZUJĄCYCH WODĘ I STOJAKÓW NA POTRZEBY WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, NA RZECZ KTÓRYCH REALIZOWANE JEST ZAMÓWIENIE
symbol:OR-D-IV.2601.12.2.2020.MK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-03-13
data otwarcia ofert:2020-03-20
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:227

Dokumentacja: