URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA URUCHOMIENIA NOWEJ STRONY INTERNETOWEJ URZĘDU (MAZOVIA.PL) ORAZ BIP SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
symbol:OR-AG-I.ZP.U.272.11.2020.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-03-12
data otwarcia ofert:2020-03-24
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:167
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/326006
Uwagi::UWAGA! zmiana terminu składania ofert na 27.03.2020 r.

Dokumentacja: