URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA 41 SZT. DYSKÓW TWARDYCH DELL NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
symbol:OR-AG-I-2601.40.2020.KZ
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-03-10
data otwarcia ofert:2020-03-16
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:349

Dokumentacja: