URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA MALOWANIA ŚCIAN W KORYTARZU ORAZ MALOWANIA ŚCIAN I SUFITU W SEKRETARIACIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RADOMIU W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 A
symbol:OR-AG-IV.2512.15.2020.SW
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-03-09
data otwarcia ofert:2020-03-13
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:317

Dokumentacja: