URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA CATERINGOWA NA POTRZEBY CZTERECH POSIEDZEŃ MAZOWIECKIEJ RADY INNOWACYJNOŚCI W ROKU 2020 W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 – 2020
symbol:RF-II.WSI.ZP.U.272.16.2020.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-03-06
data otwarcia ofert:2020-03-11
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:186
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/323563
Uwagi::Postępowanie prowadzone jest w trybie usługi społecznej

Dokumentacja: