URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, SOKÓW I NAPOJÓW NA POTRZEBY WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, NA RZECZ KTÓRYCH REALIZOWANE JEST ZAMÓWIENIE
symbol:OR-D-IV.ZP.D.272.12.2020.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-03-03
data otwarcia ofert:2020-03-11
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:268
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/321837

Dokumentacja: