URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W 2020 R. ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM DO REALIZACJI PRZEZ OPERATORA WYZNACZONEGO W ROKU 2020 - W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH I PACZEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 23 LISTOPADA 2012 R. PRAWO POCZTOWE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 2188) NA RZECZ WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, NA RZECZ KTÓRYCH REALIZOWANE JEST ZAMÓWIENIE
symbol:OR-D-IV-ZP.U.272.13.2020.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-03-02
data otwarcia ofert:2020-03-09
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:116
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/321364
Uwagi::Postępowanie prowadzone w trybie usługi społecznej

Dokumentacja: